Masz pytanie? Skontaktuj się z nami. Jesteśmy dla Ciebie!
 22 123 00 49   kancelaria@abbotcapital.pl

Jednym z obszarów specjalizacji Kancelarii jest prawo medyczne. Zajmujemy się nie tylko  kompleksową obsługą spraw podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń zdrowotnych, ale także reprezentujemy Klientów w sporach sądowych o błąd w sztuce lekarskiej. Naszym Klientom oferujemy m.in.:

  • prowadzenie kompleksowej, bieżącej obsługi prawnej podmiotów sektora ochrony zdrowia,
  • reprezentację personelu medycznego w postępowaniach cywilnych, karnych i dyscyplinarnych,
  • reprezentację klientów i doradztwo w przypadku kontroli lub uzyskiwania decyzji administracyjnych,
  • doradztwo przy przekształceniach publicznych zakładów zdrowotnych w spółki prawa handlowego,
  • fuzje, przejęcia, likwidacje oraz restrukturyzacje zakładów opieki zdrowotnej,
  • opracowanie i opiniowanie projektów aktów wewnątrzzakładowych, w tym regulaminów, umów i zgód,
  • ochronę dóbr osobistych lekarzy,
  • optymalizację majątkowo-podatkową,
  • prowadzimy sprawy dotyczące szkód majątkowych i niemajątkowych na osobie (śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, krzywda) w następstwie popełnienia tzw. „błędów lekarskich” przy wykonywaniu zabiegów o charakterze leczniczym lub estetycznym.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA

Sprawdź jak możemy Ci pomóc