Masz pytanie? Skontaktuj się z nami. Jesteśmy dla Ciebie!
 22 123 00 49   kancelaria@abbotcapital.pl

Specjalizujemy się w wyszukiwaniu rozwiązań restrukturyzacyjnych dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się w sytuacji zagrożenia niewypłacalnością.

Pomagamy Klientom wrócić do konkurowania na rynku. Reprezentujemy firmy na każdym etapie postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Zakres świadczonych usług prawnych w ramach projektów restrukturyzacyjnych i upadłościowych obejmuje m.in.:

  • analizę sytuacji finansowej i prawnej spółki pod kątem dostosowania właściwej procedury restrukturyzacyjnej / istnienia przesłanek do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości,
  • opracowanie dokumentacji wszczynającej postępowanie restrukturyzacyjne / upadłościowe,
  • zgłaszanie wierzytelności, wnoszenie sprzeciwów oraz podejmowanie formy aktywności stosownej do specyfiki i okoliczności sprawy,
  • reprezentację przez profesjonalnego pełnomocnika w toku postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA

Sprawdź jak możemy Ci pomóc