Masz pytanie? Skontaktuj się z nami. Jesteśmy dla Ciebie!
 22 123 00 49   kancelaria@abbotcapital.pl

Każdy z nas zawiera umowy praktycznie każdego dnia, czasem nawet bezwiednie, poprzez sam fakt wykonywania jakiejś czynności.

W biznesie jednak umowy powinny mieć określoną formę, konstrukcję i jakość.

 

Naszym Klientom oferujemy m.in.

  • konstruujemy, opiniujemy i konsultujemy umowy regulujące stosunki prawne w obrocie gospodarczym (m.in. umowy inwestycyjne, kontrakty menedżerskie, umowy transakcyjne, porozumienia);
  • konstruujemy, opiniujemy i konsultujemy ekspertyzy, opinie, regulaminy oraz umowy cywilnoprawne (m.in. umowy najmu, dzierżawy, darowizny, sprzedaży, przedwstępne, umowy majątkowe małżeńskie);
  • negocjujemy treści umów oraz ich zmian;
  • oferujemy doradztwo prawne w zakresie rozwiązywania stosunków cywilnoprawnych;
  • reprezentujemy w sprawach związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy (sądowe i pozasądowe dochodzenia roszczeń).

ooo

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA

Sprawdź jak możemy Ci pomóc