Masz pytanie? Skontaktuj się z nami. Jesteśmy dla Ciebie!
 22 123 00 49   kancelaria@abbotcapital.pl

Wiemy, że niezależnie od branży, w której działają nasi Klienci, niemal każdy stosunek prawny, jaki nawiązują przedsiębiorcy, wiąże się z uzyskaniem lub udzieleniem prawa do korzystania z produktów działalności twórczej lub wynalazczej.

Zakres oferowanych usług przez nas w szczególności dotyczy:

  • reprezentacji w sporach dotyczących praw własności intelektualnej zarówno na etapie sądowym, jak i pozasądowym,
  • doradztwa w kwestii wykorzystywania prawa do wizerunku oraz ochrona pozostałych dóbr osobistych,
  • rejestracji znaków towarowych, wzorów przemysłowych i użytkowych oraz patentów w polskich i międzynarodowych organach patentowych,
  • ochrony majątkowych praw autorskich,
  • opiniowania akcji oraz materiałów promocyjnych i reklamowych, w tym z zakresu reklamy wrażliwej.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA

Sprawdź jak możemy Ci pomóc