Masz pytanie? Skontaktuj się z nami. Jesteśmy dla Ciebie!
 22 123 00 49   kancelaria@abbotcapital.pl

Nasze wsparcie obejmuje kompleksową obsługę pracodawców w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Pomagamy naszym Klientom zapobiegać powstawaniu problemów w środowisku pracy, a gdy już takie wystąpią, wspólnie z nimi wypracowujemy jak najbardziej skuteczne, praktyczne i korzystne rozwiązania.

Świadczymy kompleksowe usługi prawne w zakresie zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy.

Zakres naszego wsparcia obejmuje m.in.:

  • bieżącą obsługę przedsiębiorców w zakresie prawa pracy,
  • przygotowanie indywidualnych umów o pracę, umów współpracy, o zakazie konkurencji, kontraktów menedżerskich, dokumentów rozwiązujących stosunek pracy,
  • przygotowanie projektów regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  • audyty w zakresie prawidłowości prowadzenia dokumentacji pracowniczej - employment due dilligence,
  • wdrażanie procedury przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę,
  • restrukturyzację zatrudnienia, w szczególności wdrażanie procedury zwolnień grupowych,
  • optymalizację kosztów zatrudnienia,
  • prowadzenie sporów sądowych w sprawach pracowniczych,
  • doradztwo w zakresie zbiorowych stosunków pracy, układów zbiorowych, pakietów socjalnych i innych porozumień pomiędzy pracodawcami a reprezentacją pracowników.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA

Sprawdź jak możemy Ci pomóc