Masz pytanie? Skontaktuj się z nami. Jesteśmy dla Ciebie!
 22 123 00 49   kancelaria@abbotcapital.pl

W dynamicznie kształtowanym otoczeniu prawnym, JST potrzebują wiarygodnego i sprawdzonego partnera, który wnikliwie obserwujące to, co nabiera zasadniczego znaczenia w obszarze prawno-administracyjnym.

Trafna diagnoza, odpowiednia interpretacja oraz rozwiązanie w obszarze poprawności administracyjno-prawnej jest dla nas najważniejszym elementem współpracy z JST. 

Zakres naszego wsparcia na JST to m.in.:

  • doradztwo prawne w zakresie zamówień publicznych oraz ppp,
  • doradztwo finansowe, a w tym analiza umów oraz negocjowanie warunków umów z instytucjami finansowymi,
  • pomoc w pozyskiwaniu finansowania inwestycji,
  • monitorowanie zmian, orzecznictwa i poglądów doktryny w zakresie prawa inwestycyjnego, prawa pracy, prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa podatkowego, prawa administracyjnego. reprezentacja jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniach przed sądami oraz organami administracji oraz sporządzanie opinii prawnych we wspomnianych zakresach,
  • doradztwo prawne w zakresie opłat i podatków lokalnych,
  • opiniowanie projektów uchwał rady gminy, miasta, powiatu oraz zarządów gminy, miasta, powiatu,
  • uczestnictwo w prowadzonych przez gminę/miasto/powiat/województwo rokowaniach (negocjacjach),
  • obsługa gminnych jednostek organizacyjnych - szkół, zakładów komunalnych, ośrodków pomocy społecznej.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA

Sprawdź jak możemy Ci pomóc