Masz pytanie? Skontaktuj się z nami. Jesteśmy dla Ciebie!
 22 123 00 49   kancelaria@abbotcapital.pl

Doradzamy naszym Klientom przy realizacji projektów w obrębie sektora bankowego, zarządzania aktywami, pośrednictwa w obrocie papierami wartościowymi oraz sektora ubezpieczeniowego.

Naszymi klientami są zarówno banki, instytucje finansowe, a także kredytobiorcy.

W obszarze prawa bankowego nasze zainteresowanie skupiamy przede wszystkim na:

 • przygotowywaniu opinii prawnych z zakresu prawa bankowego i dotyczących finansowania (m.in. projektów, nieruchomości,
 • kompleksowym prowadzeniu postępowań na etapie przedsądowym i sądowym w zakresie roszczeń z zawartych umów kredytowych i ubezpieczeniowych,
 • doradztwie w procesie restrukturyzacji kredytów bankowych,
 • przeprowadzaniu due dilligence kredytobiorców,
 • doradztwie przy restrukturyzacji zadłużenia,
 • pomocy prawną przy obrocie wierzytelnościami,
 • obrocie instrumentami finansowymi,
 • rozliczeniach pieniężnych przeprowadzanych za pośrednictwem banków,
 • emisji bankowych papierów wartościowych,
 • reprezentacji instytucji finansowych przed organami nadzoru finansowego,
 • przeprowadzania postępowań upadłościowych, naprawczych i likwidacyjnych,
 • prowadzeniu postępowań sądowych i egzekucyjnych,
 • reprezentujemy Klientów w toku prowadzonych negocjacji,
 • prowadzimy postępowania sądowe, których przedmiotem są m.in. rozmaite produkty bankowe (umowy kredytu, opcje walutowe itp.),
 • doradzamy w procesie pozyskiwania finansowania zewnętrznego (m.in.: emisja obligacji korporacyjnych, weksle, pożyczki) oraz ustanawianie zabezpieczeń (zastawu, hipoteki, poręczenia itp.) i pełnienie funkcji administratora zabezpieczeń,
 • doradzamy przy finansowych umowach inwestycyjnych.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA

Sprawdź jak możemy Ci pomóc