Masz pytanie? Skontaktuj się z nami. Jesteśmy dla Ciebie!
 22 123 00 49   kancelaria@abbotcapital.pl

Zespół

Tomasz Mihułka

Radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Studium Marketingowego Zarządzania Przedsiębiorstwem w Poznaniu. Wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.
Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym prawem spółek, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności członków ich organów. Do obszaru jego specjalizacji należą również procesy restrukturyzacyjne i upadłościowe, ze szczególnym naciskiem na pomoc przedsiębiorcom w zakresie tworzenia rozwiązań pozwalających kontynuować im swoje działalności. Doradca i negocjator w zakresie rozwiązywania pozasądowych konfliktów akcjonariuszy i wspólników spółek. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie negocjowania warunków umów inwestycyjnych z obszarów tworzenia start-up i przygotowywania umów z tego zakresu. Koordynator przygotowań i wdrożeń przepisów wewnętrznych w przedsiębiorstwach regulujących zasady ich funkcjonowania. Sprawował funkcje w organach zarządczych i nadzorczych spółek kapitałowych działających na rynku: finansów, nieruchomości, ochrony zdrowia. Wykładowca na licznych kursach, m.in. dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych Spółek z udziałem Skarbu Państwa.
kancelaria windykacyjna

Michał Warchoł

Adwokat

Ukończył studia prawnicze na WPiA Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Stypendysta naukowy. Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie.
Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych. Uczestniczył w licznych projektach z zakresu M&A, podziałów i przekształceń przedsiębiorstw, w tym dla spółek notowanych na GPW i NewConnect,. Zapewnia wsparcie na każdym etapie przedsięwzięcia, w tym podczas badania due dilligence, tworzenia umów inwestycyjnych czy pozyskiwania finansowania zewnętrznego, osadzając biznesowe założenia przedsiębiorców w realiach prawnych. Doradza w sporach partnerów biznesowych oraz w zakresie odpowiedzialności członków zarządu. Świadczy kompleksową pomoc prawną dla podmiotów z sektora NGO. Reprezentuje także strony w procesach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Obsługując zaś podmioty związane ze światem sportu łączy swoją sportową pasję z praktyką zawodową.

windykacja

Paweł Zieliński

Prawnik, specjalista ds. zabezpieczeń transakcji terminowych

Prawnik, specjalista ds. zabezpieczeń transakcji terminowych, absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego oraz podyplomowych studiów z zakresu Audytu Energetycznego w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Z branżą finansową związany od 2005 r. Zdobywał doświadczenie w takich instytucjach jak Citi Bank Handlowy S.A., Eurobank S.A. , Getin Holding S.A. Współtworzył proces zabezpieczeń w podmiotach jak Metrobank- oddziale Specjalistycznym Noble Bank S.A., Noble Bank S.A., Getin Noble Bank S.A. oraz Idea Bank S.A.. Nadzorował pracę kilku zespołów przyczyniając się do usprawnienia procesów i wdrażania optymalnych rozwiązań w ramach zarządzanych jednostek, przeprowadzał audyty prawne przedsiębiorstw przy transakcjach fuzji i przejęć, współtworzył prospekty emisyjne w związku z IPO jak i emisją obligacji.

kancelaria windykacyjna

Anna Mąka

Adwokat, specjalista w obsłudze prawnej instytucji finansowych

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz British Law Centre przy Uniwersytecie Warszawskim, członkini Warszawskiej Izby Adwokackiej. Specjalizuje się w obsłudze prawnej instytucji finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem analizy prawnej procesów kredytowo - pożyczkowych oraz windykacją wierzytelności. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdybywała w warszawskich kancelariach prawnych oraz zapewniała obsługę prawną Idea Bank oraz M.W. Trade wchodzących w skład Getin Holding. Aktywnie reprezentowała Idea Bank w pracach legislacyjnych na forum Związku Banków Polskich. Obecnie odpowiada za obsługę prawną oraz nadzoruje proces windykacji dla Speed Cash Polska, Ascot Finance oraz Abbot Capital.

windykacja

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA

Sprawdź jak możemy Ci pomóc