Masz pytanie? Skontaktuj się z nami. Jesteśmy dla Ciebie!
 22 123 00 49   kancelaria@abbotcapital.pl

Kodeks Etyki Kancelarii

Zasady dobrych praktyk

Stosowanie zasad dobrych praktyk prawno-windykacyjnych to dla Klientów gwarancja najwyższej jakości naszych usług. Dbamy o to, aby nieustannie podnosić kwalifikacje, doskonalić umiejętności i wzbogacać wiedzę z zakresu prawa, finansów i biznesu. Gwarantujemy poufność pozyskanych w ramach współpracy informacji, ponieważ cenimy sobie zaufanie naszych Klientów i dbamy o nie w codziennych relacjach.

Kodeks etyczny kancelarii Abbot

Świadomi odpowiedzialności, jaka na nas spoczywa, a także zaufania, jakim darzą nas Klienci, w swojej codziennej działalności stosujemy szeroko pojęte zasady etyki. Szacunek do drugiej osoby, przestrzeganie norm moralnych i zachowanie godności zawodu – to wartości, które towarzyszą nam od początku naszej działalności. Pamiętamy o nich zarówno podczas współpracy z Klientem, jak i przy rozmowie z Klientem zadłużonym.

Kodeks etyki kancelarii Abbot Capital

CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE

Postanowienia niniejszego Kodeksu Etyki zwanego dalej „Kodeksem”, mają zastosowanie do prawników, specjalistów oraz innych podmiotów świadczących usługi na rzecz Kancelarii, również osób pozostających w stosunku pracy lub zlecenia z Kancelarią, bądź wchodzących w skład statutowych organów Kancelarii.

CZĘŚĆ II. PODSTAWOWE ZASADY

CZĘŚĆ III. ZASADY DOTYCZĄCE PODEJMOWAYCH CZYNNOŚCI PRAWNO – WINDYKACYJNYCH

CZĘŚĆ IV. REKLAMACJE

CZEŚĆ VI. KATALOG PRAKTYK NIEDOZWOLONYCH

Kancelaria zobowiązuje się do stosowania wyłącznie praktyk prawnie dozwolonych oraz zgodnych ze standardami etycznymi.

CZĘŚĆ VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Kodeks Etyki wchodzi w życie z dniem 01.01.2017r.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA

Sprawdź jak możemy Ci pomóc